Główny adres serwera: otrzymnananazwa.hostit.net.pl

Login i hasło do konsoli SSH zostaną wysłane w momencie uruchomienia serwera