Konfiguracja programu WinSCP - dla połączeń szyfrowanych

Celem instruktażu jest przedstawienie konfiguracji połączenia szyfrowanego z serwerem FTP za pomocą aplikacji WinSCP.

Przed podjęciem próby konfiguracji połączeń szyfrowanych, proszę się upewnić, że klasa serwera obsługuje tą funkcję.

Link do bezpłatnego pobrania programu: winscp.net/eng/download.php

Przed ściągnięciem instalacją (program posiada polską wersję językową) i uruchomieniem aplikacji należy skonfigurować konto ftp, z którego będziemy chcieli nawiązywać połączenia szyfrowane:

Konfiguracja szyfrowanego połączenia FTP SSL/TLS dla użytkownika FTP"
W panelu klient hostit.pl
przechodzimy do opcji konta FTP, klikamy na nazwę wybranego użytkownika, a następnie otwieramy zakładkę Zaawansowane i zaznaczamy Szyfrowane i zwykłe lub Tylko szyfrowane - zapisujemy konfigurację.
Tworzenie nowego połączenia FTPs w WinSCP"
Uruchamiamy aplikacje WinSCP i tworzymy nowe połączenie
Wprowadzanie danych użytkownika i serwera dla połączenia szyfrowanego"
Tworzenie nowego połączenia:

Wypełniamy zaznaczone pola, wg wzoru

  • Nazwa hosta - podczas rejestracji usługi wybraliśmy proponowany adres w domenie hostit.pl, proszę go wpisać
  • Nr portu - wpisujemy 21
  • Nazwa użytkownika - konto FTP, które skonfigurowaliśmy w pierwszym kroku do połączeń szyfrowanych
  • Hasło – dla ww. konta FTP
  • Protokół pliku - wybieramy FTP i w drógiej liście wyboru wskazujemy Wyłączone szyfrowanie SSL lub Wyłączone szyfrowanie TLS
 szyfrowanego połączenia z serwerem FTP"
W lewym oknie wybieramy Połączenie

Jeżeli jesteśmy za NAT'em włączamy tryb pasywny, w kroku późniejszym możemy spróbować wyłączyć tą opcję, w celu przyśpieszenia połączenia.

Zapisanie konfiguracji połączenia FTP"
W lewym oknie wybieramy ponownie Sesja i zapisujemy konfigurację
Wprowadź swoją nazwę zapisywanej sesji"
Wybieramy swoją nazwę (dowolną) i zapisujemy
Test połączenia z serwerem FTP przez SSL/TLS"
Testujemy nasze połączenie, zaznaczamy utworzoną konfigurację i kilkamy logowanie
Podaj hasło użytkownika FTP"
Wprowadzamy hasło
Transfer plików przy użyciu połączenia szyfrowanego"
...i przesyłamy pliki połączeniem szyfrowanym...

Należy tylko pamiętać, że wszystkie dane powinniśmy umieszczać w folderze WWW/ (podświetlonym niebieskim paskiem) - ponieważ odpowiada on za wyświetlania zawartości serwera FTP w oknie przeglądarki.