Konfiguracja programu TotalCommander

Celem instruktażu jest przedstawienie konfiguracji połączenia z serwerem FTP za pomocą aplikacji Total Commander.

Link do bezpłatnej wersji programu: totalcmd.pl/download/app/new

Po ściągnięciu, instalacji (program posiada polską wersję językową, którą można wybrać podczas instalacji) i uruchomieniu aplikacji na lokalnym komputerze, ujrzymy podobny obraz do:

Total Commander, konfiguracja połączenia FTP
Wybieramy ikonę symbolizującą konfigurację połączeń FTP (na zdjęciu podświetloną kolorem czerwonym)
Nowe połączenie FTP w TotalCMD
W nowo otwartym oknie wybieramy, opcję "Nowe połączenie"
Szczegóły połączenia FTP
W kolejnym oknie, musimy podać cztery wartości oznaczone na zdjęciu czerwonym okręgiem.

Wszystkie niezbędne dane otrzymaliśmy w mailu rejestrującym serwer wirtualny, teraz wystarczy je wpisać w odpowiednie pola:

  • Sesja - dowolna nazwa, widoczna tylko dla nas – identyfikuje nazwę połączenia z serwerem ftp hostit.pl
  • Nazwa hosta – podczas rejestracji usługi wybraliśmy proponowany adres w domenie hostit.pl, proszę go wpisać
  • Użytkownik – wartość proponowany login podczas rejestracji usługi
  • Hasło – hasło otrzymaliśmy wraz z mailem rejestracyjnym

Teraz wystarczy zapisać ustawienia (przycisk OK). Nasze połączenie zostało skonfigurowane poprawnie,

Użyj trybu pasywnego dla transferu
Połączenie FTP: Tryb pasywny

jeśli jednak będziemy mieli w dalszej części problem z połączeniem z serwerem FTP możemy w przyszłości wrócić do tych ustawień (zdjęcie nr 2 – proszę zaznaczyć nazwę sesji i wybrać edytuj) i na samym dole okna, zaznaczyć "użyj trybu pasywnego do transferu...".

Połącz z serwerem FTP
Podświetlamy nasze utworzone połączenie i klikamy "Połącz"

Jeżeli wszystko poszło dobrze, powinniśmy ujrzeć poniższy ekran z zawartością naszego serwera FTP.

Połączono z serwerem FTP
Total Commander: połączono z serwerem FTP

Należy tylko pamiętać, że wszystkie dane powinniśmy umieszczać w folderze WWW/ (podświetlonym czerwonym okręgiem) - ponieważ odpowiada on za wyświetlania zawartości serwera FTP w oknie przeglądarki.