Domyślnie nowo tworzone konta, nie posiadają skonfigurowanych szyfrowanych połączeń ftp (FTPS). W tym celu, należy zalogować się do panelu klienta, przejść do opcji Konta FTP > Zaawansowane i zaznaczyć typ połączeń jako Szyfrowane i zwykłe lub Tylko szyfrowane.