Proszę zalogować się do panelu klienta i z menu wybrać Płatności > Przedłużenie Serwera.

Ważność serwera można przedłużyć w dowolnym okresie.