Tak, w przypadku firm i organizacji, jeśli posiadają Państwo takie życzenie – możemy wystawić fakturę VAT na zamówioną usługę z 14 dniowym terminem płatności – w takim przypadku faktura VAT wysyłana jest w ciągu 24h pocztą elektroniczną. Za dodatkową opłatą F-VAT może zostać wysłana listem poleconym.

W tym celu prosimy o kontakt z drogą mailową lub telefoniczną i zaznaczenie prośby o wystawienie faktury VAT zamiast pro forma.