Jest to wykres, który prezentuje wykorzystanie mocy procesora (jednego rdzenia) w przedziale miesięcznym poprzez skrypty zainstalowane na serwerze wirtualnym. Ze względu na fakt, że serwery dedykowane platformy hostit.pl opierają się na architekturze wieloprocesorowej, obciążenie na wykresie może wskazywać wartości większe niż 100%, każde 100% obciążenia równe jest ciągłej zajętości kolejnego rdzenia procesora.

Obciążenie CPU wyliczane jest na podstawie czasu pracy procesora, który został wykorzystany do obsługi skryptów w ciągu doby.

Zielony słupek informuje o dopuszczalnym obciążeniu wygenerowanym przez serwer wirtualny, czerwony słupek natomiast wskazuje nam przeciążenie serwera wirtualnego.

Przeciążenie serwera wirtualnego może powodować niestabilną pracę całego serwera dedykowanego. Dlatego w gestii użytkownika jest pilnowanie, aby jego serwer nie generował przeciążeń (czerwony słupek) - ignorowanie tego parametru może spowodować zablokowanie usługi, a w konsekwencji nawet rozwiązanie umowy.