Menadżer zadań Cron, umożliwia cykliczne wywoływanie skryptów w ramach serwera wirtualnego.

Więcej na temat Cron, można przeczytać pod tym adresem.