Tylko w przypadku serwerów dedykowanych i serwerów prywatnych.