Tuż przed godziną 1:00 wystąpiły problemy z routingiem poszczególnych adresów IP po stronie datacenter. W chwili obecnej mogą występować czasowe problemy z dostępem do części adresów IP.

Aktualizacja 11:20: Przywrócenie prawidłowego routingu dla webmail.hostit.pl oraz panel.hostit.pl. Dostęp do poczty przez przeglądarkę funkcjonuje prawidłowo.

Przyczyną zaistniałej sytuacji była awaria jednego z routerów, który powodował konflikt w trasowaniu pakietów, w efekcie dostęp do części adresów IP w ramach naszej infrastruktury był możliwy tylko z zewnątrz (nie działały dostęp do IP z innych serwerów hostit.pl).

Wew. ruch IP został ustabilizowany o 11:20. Zdarzenie wymagało tymaczasowego wył. portów na jednym z przełączników sieci szkieletowej dc.

Sytuacja była spowodowana wew. awarią data center. Nie mniej przepraszamy za zaistniałą sytuację i dziękujemy za wyrozumiałość.

Jeżeli twoje kontakty znikneły z książki adresowej - wyloguj się z aplikacji i zaloguj ponownie

Historia zdarzenia

Aktualizacja 08:55: Dostęp do poczty jest cały czas zapewniony przez aplikację zainstalowane na komputerze lub smartfonie. Do czasu rozwiązania problemu przez datacenter proponujemy instalację:

  • System Windows,Linux oraz macOS: Thunderbird,
  • System macOS: Mail
  • System Android: K9

Prosimy pamiętać, iż portem wychodzącym (SMTP) jest dla połączeń szyfrowanych 465, zaś dla połączeń nie szyfrowanych 587 (wpisz go zamiast portu 25)

Serwer poczty wychodzącej SMTP:

host: poczta.hostit.pl

port: 465 dla połączeń szyfrowanych lub 587 dla nie szyfrowanych

Serwer poczty przychodzącej IMAP:

host: poczta.hostit.pl

port: 143 dla połączeń szyfrowanych lub 993 dla nie szyfrowanych

Aktualizacja 08:35: Dostęp do panelu klienta hostit.pl także jest utrudniony w. Routing działa na zasadzie czkawki. O godzinie 1:00 otrzymaliśmy informację z datacenter, że postarają się rozwiązać problem do godziny 8:00, niestety jak widać sytuacja niezostała do końca opanowana przez naszego dostawcę, nad czym bolejemy. Cały czas monitorujemy sytuację.

Aktualizacja 07:26: Występuje problem wew. routowania, dlatego dostęp do poczty poprzez webmail.hostit.pl może być utrudniony

Aktualizacja 03:56: Nie obserwujemy nieprawidłowości w komunikacji na żadnym z adresów IP.

Aktualizacja 03:42: Większość adresów IP routowanych jest już poprawnie, niestety występują straty na poziomie 10% pakietów, co może powodować powolniejsze działanie usług na adresach IP, na których obserwowane były problemy.