Na ostatniej konferencji NASK, przedstawił plany zamknięcia usługi testów nazw domen .pl (DNT). W dniu wczorajszym NASK poinformował, że usługa zostanie zamknięta do końca 2015 grudnia.

Dlaczego NASK zamyka usługę DNT?

Domain Name Testing czyli „Samkowanie domeny” :) umożliwia rejestrację domeny na kilku dniowy okres testowy, dzięki czemu możemy sprawdzić, czy domena która nas interesuje ma od odpowiedni ruch (czyli tzw. spadek po poprzednim właścicielu).

Przeprowadzone analizy wskazały, że domeny tak rejestrowane są chętnie wykorzystywane do rozpowszechniania złośliwego oprogramowania i zarządzania nim, zagrażając bezpieczeństwu teleinformatycznemu użytkowników internetu.