Dla waszej wygody i przyzwyczajeń, dostępna jest nadal stara wersja aplikacji WebMail webmail.hostit.pl/old/

Prosimy o migrację do bieżącej wersji do 31-03-2013. Z dniem 01-04-2013 wsparcie dla starej wersja WebMail zostanie porzucone, a sama aplikacja wyłączona.