Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, niniejszym uprzejmie informujemy, że na mocy tej ustawy, z dniem 1 stycznia 2011 r, nastąpi podwyższenie stawki podatku VAT o jeden punkt procentowy (tj. odpowiednio 23% i 8%).