Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 5 czerwca 2024 roku, pomiędzy godziną 5:30 a 10:51 mogły wystąpić błędy w komunikacji z NASK, w związku z tym dostęp do systemu przedłużeń, delegacji i rejestracji nowych domen mógł kończyć się niepowodzeniem.

W związku z tym prosimy o ew. sprawdzenie czy wszystkie Państwa dyspozycje zostały wykonane prawidłowo, jeżeli korzystali Państwo z ww. usług w podanym przedziale czasowym.