Jeżeli korzystasz z wtyczki Google Fonts Plugin na swojej stronie opartej na Wordpress, w wersji niższej niż 5.7.10; dokonaj niezwłocznej jej aktualizacji do najnowszej wersji.

Wersja Google Fonts Plugin 5.7.9 i wcześniejsze umożliwiają wstrzyknięcie dowolnego kodu na Twoją stronę opartą o Wordpress i wykonanie jej po stronie serwera. Jest to otwarta brama do publikacja dowolnych treści na stronie bez wiedzy administratorów strony i zagrożenie jej pozycji w Google oraz narażenie się na sankcje prawne.