Obserwujemy utrudniony dostęp do usług NASK (rejestracja, zmiana DNS, cesja usług). Poniżej przekazujemy bieżące komunikaty NASK dot. dostępności do rejestru domen .pl.

  • 10:09 informujemy, że dział techniczny NASK sprawdza problemy występujące z dostępem do usług systemu Rejestru. Będziemy Państwa informować.