Przypominamy że od 21 lutego br. wprowadzony jest w kraju trzeci stopień alarmowy (w 4 stopniowej skali) który nakłada specjalne obostrzenia i obowiązki dla zarządców kluczowej z punktu widzenia kraju, infrastruktury IT.

Dane naszych klientów i naszej firmy są przechowywane w serwerowniach, które są wykorzystywane także przez jednostki rządowe i terytorialne, oznacza to iż są bardzo bezpieczne i otrzymały dodatkową ochronę - wymuszoną także przez rozporządzenie dot. cyber ochrony. Nasza firma także wprowadziła w tym zakresie niezbędne procedury i przeglądy wymienione w rozporządzeniu.

Skutki wprowadzenia kodu CHARLIE-CRP są też takie, że zarówno my jak i państwo mamy bardzo mało czasu na podjęcie reakcji w przypadku wykrycia ataku lub "zwykłego" (jeśli takowy istnieje) rozsyłania spamu. W przypadku wystąpienia takich zdarzeń blokada może zostać nałożona odgórnie (tzn. na poziomie datacenter)

W związku z tym jeżeli:

  • nie przeprowadzali państwo aktualizacji oprogramowania zainstalowanego na serwerze w ciągu ostatniego tygodnia
  • nie dokonywali zmiany haseł dostępowych do skrzynek email, serwerów FTP, kont administracyjnych, systemów CMS w ciągu ostatnich 14 dni

Prosimy o wykonanie wszystkich tych czynności.

W przypadku wykrycia ataków z kont klientów, którzy rozsyłaj spam lub dokonują ataków przez nie aktualizowane skrypty - będziemy zmuszeni do natychmiastowych blokad usług.