W dniu 5.03.2021 będą wykonywane planowane prace techniczne dot. systemu obsługi domen globalnych. W związku z tym w godzinach pomiędzy 5:00-7:00 wszelkie operacje na tych obiektach mogą być utrudnione.