Jeżeli otrzymujesz błąd podczas próby otwarcia strony o komunikacie:

... Call to undefined function mysql_connect() ...

Oznacza to, iż Twoje oprogramowanie nie jest przystosowane do pracy w wersji PHP > 7.1 lub wyższej. Rozwiązaniem jest zalogowanie się do panelu klienta i przejscie do ustawień zaparkowanej domeny:

panel klienta > zaparkowane domeny

Następnie kliknąć w nazwę domeny i zmienić parametr środowisko na wersję PHP 7.0.x lub PHP 5.6, a następnie dokonać aktualizacji oprogramowania do takiego, które jest zgodne z PHP 7.1 lub nowsze

Wcześniej działało

Jeżeli dokonałeś ustawień środowiska na PHP w wersji, które nie było obsługiwane dla Twojego konta, to można było odnieść takie wrażenie, faktycznie system, ustawiał Twoje środowisko, na najwyższe możliwe. W tym przypadku PHP 7.0.x