W związku z coraz liczniejszymi sytuacjami w której jednostki budżetowe oraz firmy dla których realizowaliśmy usługi z odroczonym terminem płatności, nie regulują ich. Jesteśmy zmuszeni do wstrzymania realizowania usług na podstawie faktury terminowych na obecnych zasadach.

Informujemy, że ew. faktury terminowe nie będą wystawiane:

  • dla podmiotów, które miały opóźnienia w realizacji płatności,
  • jeżeli wartość faktury jest poniżej kwoty 500 zł netto

Usługi realizowane na podstawie odroczonej płatności będą wyceniane indywidualnie i nie podlegają standardowemu cennikowi.