Sprawdź w środowisku lokalnym czy Twoje oprogramowanie współpracuje poprawnie z systemem PHP w wersji nie niższej, niż PHP 7.3, ponieważ wymienionych poniżej dniach zostaną wyłączone stare wersje intepreterów.

W związku z aktualizacją oprogramowania PHP oraz systemów hostit.pl do nowej wersji w dniach

  • 12.09 - 13.09
  • 19.09 - 20.09
  • 26.09 - 30.09

W godzinach 22:00 - 4:00

Odbędą się aktualizacje systemów na serwerach WWW na poszczególnych klastrach. W wymienionym okresie, strony WWW mogą działać wolniej lub charakteryzować się, krótkotrwałym brakiem dostępu.

Usługi hostingu dedykowanego, poczty we wszystkich wersjach, dns oraz baz danych będą działały bez zmian.

Data i termin serwisu jest uzależniony od serwerów, na których znajdują się poszczególne usługi.