W dniu 30 maja 2020, wygasł zewnętrzny root certyfikat firmy Sectigo (Comodo) - co jest rzeczą zupełnie normalną, ponieważ każdy certyfikat ma swoją datę ważności. Gdy wygaśnie Zewnętrzny Certyfikat Root teoretycznie, może wygasnąć certyfikat dla Twojej domeny.

Wcześniej firma zapewniała, że nic takiego miejsca nie będzie miało, jednak w rzeczywistości niektóre systemy, napotkały na pewne trudności (informacja o wygaśniętym certyfikacie, choć w rzeczywistości - wygasł nie Twój certyfikat, ale root certyfikat firmy wystawiającej).

Jeżeli Twój serwer nie zaktualizował samodzielnie certyfikatu Sectigo i posiadasz informację o wygasłym certyfikacie, choć jego okres ważności zgodnie z fakturą zakupu powinna być dłuższy. Zgłoś się do nas po pomoc lub skorzystaj z dokumentacji wystawcy, opublikowanej w związku z zaistniałą sytuacją na stronie:

https://support.sectigo.com/Com_KnowledgeDetailPage?Id=kA03l00000117LT