W raz z dniem 8 stycznia 2020 roku, NASK (rejestr domen .pl) wyłącza możliwość rezerwacji domen z końcówka .pl. Oznacza to, że tak jak w przypadku domen globalnych zamówienie domeny jest tylko ofertą i fizyczna rejestracja następuje w momencie wpłynięcia środków.

Tym samym może teoretycznie dojść do sytuacji w której po zamówieniu domeny nie zostanie ona zarejestrowana, ponieważ ktoś dokona wpłaty wcześniej. W takiej sytuacji środki zostaną zwrócone osobie, która zamówiła domenę.

W przypadku domen już zamówionych do rejestracji, będzie możliwa zgodnie z cyklem życia domeny obowiązującym przed 8 stycznia 2020 r. Powyższe oznacza, że w odniesieniu do nazwy domeny co do której rezerwacja dokonana zostanie w dniu 8 stycznia 2020 r. rejestracja w wyniku takiej rezerwacji będzie możliwa najpóźniej w dniu 22 stycznia 2020 r. (z uwzględnieniem także chwili dokonania rezerwacji), w odniesieniu do rezerwacji dokonanych w dniu 7 stycznia – najpóźniej w dniu 21 stycznia 2020 r., w odniesieniu do rezerwacji dokonanych w dniu 6 stycznia – najpóźniej w dniu 20 stycznia 2020 r., itd.