Informujemy, że wraz z dniem 1 stycznia 2020 roku, uległy zmianie dane adresowe firmy. Aktualne dane znajdują się pod adresem:

https://hostit.pl/firma/

Wszystkie płatności, które zostaną zaksięgowane po 31.12.2019 bez względu na dane znajdujące się na proformie, faktura VAT zostanie wystawione z uwzględnieniem nowych danych.

Wszystkie zawarte umowy i zobowiązania firmy, pozostają w mocy i nie wymagają dodatkowych aneksów.