Z dniem 14.11.2018 uległy zmianie procedury wydawania kodów authinfo rejestrowanych za pośrednictwem hostit.pl przed 2016-03-30 roku.

Zmiana została wprowadzona bezpośrednio przez ConsultingService sp. z .o.o. za pośrednictwem, której nasza firma rejestrowała domeny dla klientów. W chwili obecnej wspomniana firma wymaga aby wniosek o wydanie kod authinfo został wysłany tradycyjnym listem pocztowym.

Dot. domen rejestrowanych w naszej firmie przed 2016-03-30

 • Usługodawca wydaje kody Authinfo na podstawie poprawnie wypełnionego oryginału formularza Wniosku o wydanie kodu Authinfo, przesłanego przez Abonenta listownie na adres siedziby Usługodawcy. Formularz Wniosku o wydanie kodu Authinfo dostępny jest na stronie internetowej Usługodawcy.
 • Poprawnie wypełniony formularz musi:
  • Zawierać poprawne dane Abonenta
  • Zostać własnoręcznie podpisany przez Abonenta lub osobę(y) umocowaną(e) do jego reprezentowania;
  • w przypadku pełnomocnictwa – zawierać odpowiednio poświadczoną i podpisaną kopię pełnomocnictwa;
  • zawierać załącznik w postaci dokumentu(ów) potwierdzającego(ych) status Abonenta, których lista znajduje się na Wniosku o wydanie kodu Authinfo;
  • zawierać unikalny numer Partnera CSP obsługującego Abonenta.
  • Usługodawca wydaje kod Authinfo w formie elektronicznej na autoryzowany adres email Abonenta w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania poprawnie wypełnionego formularza, według kolejności przyjmowanych zgłoszeń. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zastosowania terminów dłuższych niż podane w zdaniu wyżej, szczególnie w przypadkach znacznego wzrostu ilości otrzymanych wniosków lub konieczności potwierdzenia poprawności danych zawartych w formularzu oraz załącznikach.
 • Usługodawca zastrzega sobie bezpośrednie wskazanie procedur i wydanie Abonentowi CSA Wniosku o wydanie kodu Authinfo.

Domeny rejestrowane w naszej firmie po 2016-03-30 lub transferowane po tym okresie do nas

Wydawanie kodów authinfo odbywa się bez zbędnej biurokracji na wniosek email klienta o przykładowej treści:

Proszę o wydanie kodów authinfo dla domeny .......

Jedynym warunkiem jest wysłanie wiadomości z adresu email przypisanego do konta w system hostit.pl lub registro.pl

Transferuj domeny do hostit.pl/registro.pl

Jeżeli chcesz ominąć zbędną biurokrację zachęcamy o wystąpienie do ww. firmy w celu wydania kodu authinfo i transferowanie domen bezpośrednio do hostit.pl. Dzięki temu uzyskasz łatwą i prostą funkcjonalność zarządzania swoimi domenami. Zaś wydanie kodów authinfo będzie prostsze niż w większości polskich firm.

Nasza firma jest bezpośrednim partnerem NASK w zakresie rejestracji i utrzymania domen, dlatego gwarantujemy najwyższą jakość świadczonych usług, gwarantowaną przez wysokie wymogi NASK, które muszą spełniać ich partnerzy.

Ceny domen pozostających w Consulting Service

Jednocześnie informujemy, że w związku z podwyżka cen domen ww. firmie ulegają zmianie ceny odnowień domen utrzymywanych za pośrednictwem tego rejestru

 • Domeny .pl 123 zł z VAT
 • Domeny .com/.net/.eu i inne globalne 123 zł z VAT

Ceny domen w rejestrze hostit.pl/registro.pl - pozostają bez zmian.