W związku ze zmianą systemu informatycznego u naszego partnera, od godzin 18:00 w dniu 08.06.2018 - do 10:00 09.06.2018 dostęp do zarządzania domenami rejestrowanymi z pominięciem systemu registro.pl (domeny rejestrowane przed przed 2016-03-30) - będzie niemożliwy.

Wydawanie kodów authinfo, cesja właściciela domeny lub zmiana delegacji samej domen będzie niemożliwa w podanym okresie.

Domeny rejestrowane w systemie registro.pl są wolne od tych obostrzeń. Usługa rejestracji nowych domen będzie funkcjonowała bez planowanych przerw i zakłuceń.