W związku z ropoczęciem obowiązywania w całej Unii Europejskiej RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Informujemy, ze spełniamy wszystkie wytyczne RODO.

Na naszych stronach dostępna jest polityka prywatności oraz dodana w dniu wczorajszym (tj. 23.05.2018 roku) obowiązkowa klauzula informacyjna. Nasza firma podchodzi bardzo przejżyście do przekazywanych danych od lat, w związku z tym, nowe przepisy nie wpłyneły zbyt mocno na zasady naszego funkcjonowania.

W związku z wejśceim RODO, nasi Klienci nie muszą wykonywać, żadnych dodatkowych czynności. Wszystkie zgody, które otrzymaliśmy, są aktualne. Zgodnie z nowymi rozporządzeniami, każdy Klient może wycofać przekazane nam zgody w dowolnym momencie oraz posiada prawo do sprosotwania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.

Jednocześnie informujemy, że podomioty, które chcą zawrzeć z nami umowę powierzenia danych osobowych dla wskazanych usług: Hosting Optima, Hosting Business, Poczta Dedykowana, Hosting Dedykowany oraz Serwer Dedykowany - mogą podpisać ją z nami bezpłatnie. Umowy zgodnie z rozporządzeniem RODO są podpisywane w wersji elektronicznej. Jeżeli oczekują państwo umowy w wersji drukowanej, przesłanej tradycyjną pocztą polską bardzo prosimy o kontakt.