Z dniem 20.10.2017 roku NASK wycofuje rejestrację i odnowienia adresów w domenie .mil.pl.

Zgodnie z informacją jaką otrzymaliśmy, NASK zapewnia wyłączność rejestracji i utrzymywania nazw w domenie .min.pl na rzecz ministra do spraw obrony narodowej.

W związku z powyższym, począwszy od dnia 25 października 2017 roku, NASK wstrzymuje przyjmowanie Ofert rejestracji nazw w domenie .mil.pl oraz odnawianie tych nazw. Od tej daty NASK będzie przyjmował Oferty wyłącznie od ministra właściwego do spraw obrony narodowej. Wstrzymane zostaje również prawo do zawierania i odnawiania umów o opcję na nazwę w domenie .mil.pl.

Powyższa decyzja NASK jest wyrazem porozumienia zawartego pomiędzy NASK a Ministrem Obrony Narodowej. Porozumienie zostało zawarte w następstwie wniosku Ministra Obrony Narodowej, zaakceptowanego przez Ministra Cyfryzacji.

W związku z powyższym informujemy, że właściciel marki hostit.pl jako oficjalny partner NASK w zakresie rejestracji domen .pl, wycofuje ze sprzedaży domeny .min.pl oraz możliwość przedłużenia już zakupionych domen .mil.pl.