W związku z otrzymaniem informacji od pionu technicznego NASK, odpowiedzialnego za nadzór nad działaniem infrastruktury rejestracji domen registry NASK - przekazujemy uzyskaną informację:

Dziś, 25 stycznia 2017r., w godzinach 10:00 - 10:05 oraz 11:00 - 11:05 mogły nastąpić problemy z dostępem do systemu REGISTRY z powodu awarii w sieci NASK.

W związku z powyższym jeżeli dokonywali państwo transferu domen w tym okresie, przedłużeń lub rejestracji prosimy o ew. sprawdzenie czy wszystkie operacje zostały wykonane poprawnie.