Związku z dużą liczbą pytań, system księgowy naszej firmy w pełni obsługuje nowe wymogi dot. fakturowania podmiotów budżetowych, tj. art 3. ustawy z 5 września 2016r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatków od towarów i usług oraz dokonywania zwrotów środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub państw członkowskich.

W celu zmiany fakturowania obecnego konta rozliczeniowego, prosimy o przesłanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres info@hostit.pl, pisma potwierdzającego nabywcę i odbiorcę