Standardowe konta umożliwiają wysyłanie kopii odebranej wiadomości na skrzynkę email do jednego odbiorcy, w przypadku poczty dedykowanej (opcja infrastruktura i standard) oraz dla hostingu dedykowanego została rozszerzona o możliwość wysyłki do wielu odbiorców.

W celu przesłania odebranych wiadomości do więcej niż jednego odbiorcy, należy tak jak w przypadku aliasów oddzielić maile znakiem przecinka w polu wyślij kopię do.