W związku ze zmianą polityki transferu domen globalnych obsługiwanych przez ICANN (np. com, org, net czy info) zapraszamy do zapoznania się z nowym regulaminem tej usługi dostępny pod adresem:

https://www.icann.org/resources/pages/transfer-policy-2015-09-24-en

Zmiany w chodzą w życie od 1 grudnia 2016 roku.

Zmiana regulaminu domen globalnych, nie jest zmianą regulaminu hostit.pl. Powyższa zmiana została wprowadzona przez bezpośredniego rejestratora domen globalnych, który jest bezpośrednim usługodawcą dla osób rejestrujących domeny globalne.

Co te zmiany oznaczają dla mnie

  • Wszystkie dane obecnych właścicieli domen, będą widoczne zarówno dla starych jak i nowych rejestrujących. Jeżeli nabyłeś domenę od osoby X, to wszelkie zmiany i potwierdzenie będą wymagane przez obie strony (starego właściciela domeny jak i nowego).

  • Zmiana adresu email, imienia lub nazwiska, nazwy firmy lub właściciela spowoduje wysłanie linku, który będą musiały potwierdzić lub odrzucić obie strony (pierwszy rejestrujący jak i aktualny właściciel domeny)

  • Gdy zmiana została wykonana poprzedni i obecny właściciel domeny otrzyma potwierdzenie lub informację o odrzuceniu.

  • Po zmianie właściciela domeny, transfer domeny do nowego rejestratora zostanie zablokowany na okres 60 dni.

Pytania i Odpowiedzi dot. powyższych zmian.

Co spowoduje proces zmiany rejestranta?

Dokonanie jakichkolwiek zmian w imieniu lub nazwisku, danych firmy lub właściciela domeny rozpoczyna proces zmiany danych domeny. Email z linkami zostanie wysłany do poprzedniego właściciela domeny jak i nowego.

Co jeśli zmiana ma na celu tylko aktualizację danych właściciela - bez zmiany prawa własności domeny?

Bez względu na to czy zmiana ma na celu zaktualizowanie tylko jednego pola (np. adresu email) bez zmiany właściciela domeny, ICANN traktuje taki proces jako zmianę właściciela domeny.

Kto musi zatwierdzić zmianę?

Wiadomość email zostanie wysłana do obu kontaktów do tego przed zmianami jak i do tego po zmianach. Obaj adresaci muszą zatwierdzić zmianę.

Co zrobić, jeśli ja jestem zarówno starym jak i nowym właścicielem?

Musisz odwiedzić oba linki wysłane w powyższej wiadomości (dla „starego” i „nowego” właściciela domeny)

Co się stanie, jeśli nowy rejestrujący zatwierdzi wniosek, a stary odrzuci?

Cały proces zmiany danych zostanie anulowany. Zaś informacja z WHOIS powróci do stanu z przed zmiany.

Co się stanie jeśli nowo rejestrujący odrzuci wniosek?

Zmiana danych WHOIS jest anulowana. Informacje w WHOIS pozostają z danymi z przed procesu zmian.

Ile czasu mam na zaakceptowanie wniosku zmiany danych?

Obie strony muszą odwiedzić przesłany link w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia zmiany.

Co się stanie jeśli dokonam kolejnej zmiany przed akceptacją poprzedniego wniosku lub w trakcie trwania innej zmiany?

Pierwszy wniosek zostanie automatycznie anulowany.

Czy mogę w tym samym czasie zmienić dane właściciela domeny i transferować domenę do innego rejestratora?

Zmiana danych właściciela domeny blokuje proces transferu domeny do innego rejestratora na okres 60 dni.