Nask informuje, iż od dnia 02.09.2015 r. nastąpiła zmiana jednego z warunków transferu nazwy domeny z NASK do Partnera:

wniosek o transfer można generować na stronie www.dns.pl nie później niż 12 dni przed końcem okresu rozliczeniowego nazwy domeny, a nie jak ostatnio 17 dni.

Pozostałe warunki transferu z NASK, z którymi Abonent powinien się zapoznać, nie uległy zmianie i są dostępne pod adresem: http://www.dns.pl/porozumienie/transfer.html