W ostatnich miesiącach obserwujemy wzmożone działania niektórych rejestratorów polegające na składaniu w sposób telefoniczny ofert transferu domen poza system hostit.pl Podczas rozmów telefonicznych podawane są Abonentom informacje niezgodne z prawdą (np. zawyżane są kwoty odnowień nazw domen, które klient płaci u w naszje firmie po czym składana jest propozycja tańszego odnawiania domen u odrębnego rejestratora).

Wszelkie przypadki niezadowolenia z praktyk handlowych stosowanych przez innych rejestratorów domen polskich powinny być zgłaszane bezpośrednio przez Abonenta do Rejestru NASK (info@dns.pl).

Jeśli Państwo również obserwują takie praktyki, prosimy o przesyłanie konkretnych przykładów na adres mailowy info@hostit.pl, wówczas Państwa uwagi zostaną przekazane za naszym pośrednictwem do NASK.

Z góry dziękujemy za współpracę!