Informacja NASK:

Wobec powtarzających się problemów ze stabilnością sieci NASK obserwowanych od 24.07.2015 konieczne jest przełączenie systemu Registry z centrum podstawowego na zapasowe. W związku z tym, informujemy, że jutro tj. 29 lipca 2015, w oknie serwisowym od 04:00 do 05:00 nastąpi przerwa w dostępie do Registry.

W związku z powyższym dostęp do opcji rejestracji i edycji domen .pl w tym okresie może być utrudnione.