Dnia 22.11.2014 w Oknie Serwisowym (tj. w godzinach 0:00-6:00) w centrum danych będą prowadzone prace, które będą skutkować krótkotrwałymi przerwami dostępie Państwa usług do sieci ethernet.

Prace wynikają z potrzeby aktualizacji oprogramowania przełączników ethernet warstwy dostępowej data center. Aktualizacja oprogramowania przełącznika łączy się z jego restartem, który nie powinien trwać dłużej niż dwie minuty.

Planowane przerwy powinny wystąpić jedynie pomiędzy godziną 3:00 a 4:00. Podwyższone prawdopodobieństwo wystąpienia utrudnień dotyczy całego okna serwisowego w ogłoszonym terminie.