Ze względu na problemy z wyświetlaniem obciążenia CPU na przeglądarkach rodziny Interent Explorer (na skutek błędów w jej silniku), poprawiona została metoda generowania wykresów. Aktualna wersja jest zgodna ze wszystkimi przeglądarkami.

Przypominamy, że czerwony słupek nad zielonym; informuje o wygenerowaniu ponadnormatywnego obciążenia przez skrypty zainstalowane na danym koncie.