Oddaliśmy do użytku możliwość rozmowy poprzez chat online. W chwili obecnej dostępny jest kanał sprzedaży. Kanał pomocy technicznej zostanie oddany w najbliższym możliwym czasie, wraz z zakończeniem wdrożenia obecnych prac nad nowym systemem Help Desk.