Wprowadziliśmy zmiany w ofercie serwerów wirtualnych Linux i Windows:

  • Serwer Home, dostępna powierzchnia został zwiększona do 10GB
  • Serwer Standard, dostępna pamięć RAM została zwiększona do 200 MB
  • Serwer Optima, dostępna pamięć RAM została zwiększona do 300 MB
  • Serwer Business, dostępna pamięć RAM została zwiększona do 500MB!

Powyższe zmiany dot. także serwerów Windows. Podczas przedłużania usługi w celu modyfikacji parametrów do najnowszej oferty, należy wybrać upgrade do Opcji …