Dzisiejszej nocy, tj. w dniu 2014-01-18, od godziny 1:30 zostaną przeprowadzone w trybie pilnym prace serwisowe w infrastrukturze sieciowej hostit.pl. W związku z tą akcją serwisową, w okresie od 1:30 do 1:40 wystąpią chwilowe przerwy w dostępie Państwa usług do sieci Internet.

Prace muszą zostać przeprowadzone w trybie pilnym w związku z odnotowanymi w dniu 2014-01-17 w godzinach 12:58-13:08 problemami w działaniu clustra routerów brzegowych.