W związku z implementacją przez ICANN od dnia 31.08.2013 roku Polityki Odzyskiwania Domen Wygasłych (Expired Registration Recovery Policy -ERRP) nasz dostawca wprowadza OBOWIĄZKOWE ZMIANY dotyczące wszystkich Abonentów DOMEN GLOBALNYCH (gTLD):

  • Każdy Abonent domeny globalnej dostanie automatyczne powiadomienie o terminie wygasania domeny na 30 i 7 dni przed upływem okresu abonamentowego oraz (w przypadku niedokonania płatności za domenę w terminie) bezpośrednio po przejściu domeny do okresu kwarantanny.
  • Przypomnienie o odnowieniu domeny abonent otrzyma na adres abonencki podany w Rejestrze.
    Zmiany w okresie wygasania domeny: Renewal Grace Period – dla domen globalnych i .US.
    Dla domen .com, .net, .org, .info, .biz, .name i .us okres wygasania domeny będzie skrócony z 40 do 36 dni. Dodatkowo sam rejestr wprowadza zmiany w okresie Renewal Grace Period dla domen .in: wydłużając okres z 15 do 36 dni.
    POWYŻSZE ZMIANY BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ DLA DOMEN WYGASAJĄCYCH PO 18.08.2013 ROKU.