Wznowienie wyłączonej usługi hostingu dedykowanego i przywrócenie danych


Ponowna aktywacja usługi po jej wcześniejszym wyłączeniu wraz z przywróceniem posiadanych danych

Wznowienie wyłączonej usługi hostingu dedykowanego i przywrócenie danych

246,00zł / jednorazowo
  • Cena ostateczna

W przypadku wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia, przed jego opłaceniem prosimy o kontakt z podaniem nr zamówienia, celem wyjaśnienia.