Migracja danych pomiędzy serwerami dedykowanymi/hostingiem dedykowanym


Przeniesienie wszystkich danych z aktywnego sewera na inny sewer w ramach infrastruktury hostit.pl


Uwaga, Twoja usługa hostingu w hostit.pl musi być aktywna i opłacona aby realizacja Migracja danych pomiędzy serwerami dedykowanymi/hostingiem dedykowanym mogła zostać zrealizowana.

Jeżeli Twój serwer wygasł należy go wcześniej przedłużyć. Po opłaceniu zamówienia ew. poprosimy o dopłacenie za serwer, jeżeli wcześniej nie została opłata uiszczona.

Migracja danych pomiędzy serwerami dedykowanymi/hostingiem dedykowanym

615,00zł / jednorazowo
  • Twoja usługa musi być aktywna
  • Cena ostateczna

W przypadku wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia, przed jego opłaceniem prosimy o kontakt z podaniem nr zamówienia, celem wyjaśnienia.