Dopłata do przedłużenie serwera po terminie


Dopłata do przywrucenie serwera WWW po terminie ważności (gdy dane są jeszcze na serwerze macierzystym) Prosimy o wcześniejszy kontakt z zapytaniem czy serwer jeszcze fizycznie jest na maszynie macierzystej


Uwaga, Twoja usługa hostingu w hostit.pl musi być aktywna i opłacona aby realizacja Dopłata do przedłużenie serwera po terminie mogła zostać zrealizowana.

Jeżeli Twój serwer wygasł należy go wcześniej przedłużyć. Po opłaceniu zamówienia ew. poprosimy o dopłacenie za serwer, jeżeli wcześniej nie została opłata uiszczona.

Dopłata do przedłużenie serwera po terminie

123,00zł / jednorazowo
  • Twoja usługa musi być aktywna
  • Cena ostateczna

W przypadku wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia, przed jego opłaceniem prosimy o kontakt z podaniem nr zamówienia, celem wyjaśnienia.